FANDOM


Liyuhshauboh

Liyuh Shaubo (1955-2017)

Liyuh Shauboh (刘晓波) koko ai uyinka na koika na yunga. Yu ujanko kwa na jevuko Koikeno 08 ya tos ajanyin na nyonoka la Chongan. Yu mau vayun fechoto la Hula na Ive na Tilan la a1989. Punyo na Chongan jesa yu nyonokeng. Al fonka yu nubo fondo la a2008. Punyo baska mumil yu la Vaimaro chumun semi. Yu lara bo semido deche amia chumun sukoimi na vombi.