Kah Mukwa Yula Wiki
Advertisement

Wikiman na Romah.png

Latinka yuka naita wi ya le ukungile wi tos janjanyo na Panan. Ya wechu ambelan Ital ya tom yuka tiva ai vayuka la Wikiman na Romah.

Al kaza ya chu poloro kwa KH deche meltiro na vai ZH. Namakwe na Ikatolikos rata za ya bo kelesia ai puto deche tau. Ya chufa na yuka Romanchu.

Latinka yuka vasado wi.

Yukaromanchu.png

Advertisement