FANDOM


Yirunyo Punan na Isalam (PnL) kweko sintanu ya munyun ujaru la jambayo dola naita Nimurud la Irakan.

La sintanu lo uyinkeru cheche jambayo asatu ai za bunya bun dola kwambe.

Kekwe PnL kwi jambayo yusudo la Mosul ai dola Hatarah (Hatra) la Irakan.

Nimurud tidola naita na Kiman na Asuran.

Ya wanayo 30 la Nino chu Mosul.