FANDOM


Pengo na Elefenka

Elefenka sadoka be Joroj Bureh (George Boeree) kwi henje. Ya wevuza wi yuka Romanchu. Chumunye lo, ya hinka tokweshi wi ai mau shi Espanyanka ai Italka. 

Ya le korenyo ai karen daito kwambe. Zanyo daito ai basale mun achuza jeno ai wijampo. Amun chumunye ya geza wi en kwan ya. 

Senka na Elefenka akatu ya weron kotan LF ai N yanyo chuka  "Lingua Franca Nova". Aye kano "Vayuka Hen" za Elefenka.

Kwesho na Elefen be al tengi henyun lau.